01.06.2024

Inšpirácie pre folklór Ľudové tradície

Dominik, n.o., Veľká Lehota, Veľká Lehota 431
Inšpirácie pre folklór Ľudové tradície
ukončené
Web podujatia

Ľudský život sa odohráva v cykloch, ktoré sú oddávna nemenné: narodenie, detstvo, mládenectvo a dievoctvo, svadba a napokon skon.

V našom prostredí sa takýto kolobeh odohrával v rodine, kde žijú rodičia, vyrastajú deti, vnuci a dožívajú starí rodičia. Aby sa človeku ľahšie žilo, aby tieto zlomové okamihy i všedný deň rodina ľahšie zvládla a aby ich
človek prekonával dôstojne, na to sa sformovali rituály, ktoré podčiarkujú slávnostný, zábavný i smútočný akt.

Ústrednou témou workshopu je Tradičná výchova detí v rodine a detské hry, ktorou nás prevedie významná etnologička PhDr. Katarína Nádaská, PhD.

Podrobnejšie priblíži rozsiahly a pestrý komplex javov, ktoré v živote tradičnej slovenskej rodiny súviseli a sú spojené s narodením dieťaťa, potom jeho začleňovaním do dedinského spoločenstva. K výchove v rodine neodmysliteľne patria aj detské hry.