28.05.2024

Hudobný workshop

Spoločenský dom, Tlmače,
Hudobný workshop
ukončené
Web podujatia

Pozývame Vás na hudobný workshop zameraný na výučbu herného štýlu rómskej ľudovej hudby Jánosa Fekecsa, ktorá v minulosti hrávala v okolí Levíc. Podujatie je určené  pre detských a mládežníckych muzikantov, ktorí už ovládajú základy hry na husliach, husľovej, alebo violovej kontre, na cimbale, na kontrabase, alebo na cimbale. Účastníci budú rozdelení do jednotlivých skupín podľa nástrojových sekcií. Každá skupina bude pod vedením jedného lektora pracovať na jednotnom, vopred dohodnutom piesňovom repertoári. Po zvládnutí individuálnych lekcií sa skupiny spoja a  hudobný materiál skúšajú spoločne. Cieľom podujatia je priblížiť hudobnú tradíciu Tekova mladým muzikantom, rozvíjať ich muzikálnosť a praktické schopnosti, ktoré budú môcť využiť vo svojej budúcej interpretačnej praxi ľudovej hudby.